QM Communication

Tjänsteportfölj

 

SolusBC

 

Unik valfrihet och enkelhet
Framgångsrika företag i vårt informationssamhälle bygger på kunnig personal som levererar goda prestationer genom ett högeffektiva arbetssätt. För att vara effektiv och konkurrenskraftig krävs rätt arbetsverktyg. SolusBC är framtidens kommunikationslösning och ger just det försprånget. Genom SolusBC samordnas Era kommunikationssätt och användaren får valmöjlighet ibland gränssnitt som IP Dect, Sip, Mobiltelefon/MEX och Softphone. UC licensen innebär också att plattformen erbjuder media funktioner som SMS, Chatt (IM Instant Message), E-post och konferensbrygga.  De visuella gränssnitten ger kvalificerade funktioner, enkelt handhavande och god överblick.

Unik valfrihet och enkelhet

Framgångsrika företag i vårt informationssamhälle bygger på kunnig personal som levererar goda prestationer genom ett högeffektiva arbetssätt. För att vara effektiv och konkurrenskraftig krävs rätt arbetsverktyg. SolusBC är framtidens kommunikationslösning och ger just det försprånget. Genom SolusBC samordnas Era kommunikationssätt och användaren får valmöjlighet ibland gränssnitt som IP Dect, Sip, Mobiltelefon/MEX och Softphone. UC licensen innebär också att plattformen erbjuder media funktioner som SMS, Chatt (IM Instant Message), E-post och konferensbrygga.  De visuella gränssnitten ger kvalificerade funktioner, enkelt handhavande och god överblick.

Helt operatörsoberoende

Skilj teknik från operatör. Genom att göra just detta skapas kundens valfrihet, flexibilitet. Att knyta teknik till EN operatör stänger ditt förhandlingsläge. Generellt är inte ”växeln” den kostsamma delen i en telefonilösning, utan trafik och abonnemang, av den anledningen skall Ni välja telefoni som tjänst med fri tillgång till de största operatörerna. En rörlig operatörsmarknad skall för dig som kund innebära fördelar och möjlighet att skapa kostnadseffektiva lösningar under avtalsperiod, möjlighet att byta leverantör och inte teknik.

 

 

Operatörer


QM Communication arbetar med flera operatörer för att kunna tillgodose samtliga kunders efterfrågan och behov. QM:s målsättning är att samarbeta och tillhanda hålla flexibla, kvalitativa och kreativa lösningar för sina kunder där de olika operatörerna är en tillgång på olika områden. QM Communication har valt att arbeta med Telia, Tele 2, Telenor och Phonera.


Vi erbjuder idag ett helhetskoncept vilket för Er som kund innebär kostnadseffektiva inköp och konternuerlig avtalsöversyn. Alltså är vår målsättning att Ni som kund alltid skall inneha det mest förmånliga avtalet som finns i förhållande till vald funktion och tjänst.

 • Nyteckning av fasta och mobila abonnemang samt ramavtal.
 • Mobila tjänster
 • Växelanslutningar
 • Internetaccesser
 • Mobil administration och abonnemang/avtalsgenomgång.
 • Smartphones och tillbehör. Se vår webbshop för utbud
 • Device management
 • Asset Management
 • Förkonfiguration av Smartphones
 • Försäkring av mobila terminaler
 • Webbshopslösning.
 • Support, service

 

Hårdvara

För aktuellt utbud så vår webshop.


QM Communication info@solus.se Fabriksgatan 7 412 50 Göteborg tlf: 031-352 40 00 Fax: 031-352 40 01